Wspomoż nas!

Nasi  wolontariusze pomagają w pełni charytatywnie, poświęcając swój wolny czas.  Niemniej organizacja wydarzeń niesie z sobą pewne koszty m. in.: 

  • drukowanie plakatów
  • zakup nagród
  • opłata serwera

Dlatego prosimy, jeżeli możesz, to wspomóż nas!

Wpłat można dokonywać na poniższy numer konta:

PKO SA 77 1240 2265 1111 0010 7446 3553

Caritas Diecezji Elbląskiej

Koniecznie z dopiskiem „Lepszy Elblag”

Zapraszamy do współpracy także firmy. W zamiana za ufundowanie lub przekazanie nagród możemy umieścić Państwa logo i nazwę na  naszej stronie, oraz na plakatach.