Wspomoż nas!

W 2017 r. w trackie obchodów roku św. Brata Alberta w parafii pw. św. Brata Alberta (ul. Częstochowska 28) prowadzonej przez księży Salwatorianów  zrodził się pomysł, aby na wzór świętego patrona zrobić coś dla innych.

Ta idea spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród młodzieży i tak powstała grupa, która ma jeden wspólny cel: LEPSZY ELBLĄG!

Przez 3 lata działaliśmy w ramach Szkolnego Koła Caritas Zespołu Szkół Mechanicznych. Obecnie jesteśmy zarejestrowani jako stowarzyszenie zwykłe.

Zarząd Stowarzyszenie tworzą:

Karolina Olbryś
Prezes Zarządu
Danuta Babińczcuk
Wiceprezes
ks. Rafał Główczyński SDS
Wiceprezes

Nasi  wolontariusze pomagają w pełni charytatywnie, poświęcając swój wolny czas.  Niemniej organizacja wydarzeń niesie z sobą pewne koszty m.in.: 

  • drukowanie plakatów, biletów
  • zakup nagród
  • napoje, kubeczki dla zawodników
  • w przypadku koncertów: nocleg, zwrot za dojazd dla artystów

Dlatego jeżeli możesz, to wspomóż nas!

Wpłat można dokonywać na poniższy numer konta:

81 1240 1226 1111 0010 9267 9800
Lepszy Elbląg
al. Grunwaldzka 5/70
82-300 Elbląg
w tytule prosimy wpisać: „wspieram”

Możesz także zostać naszym patronem na Patronite

Zapraszamy do współpracy także firmy. W zamiana za ufundowanie lub przekazanie nagród możemy umieścić Państwa logo i nazwę na  naszej stronie, oraz na plakatach.